Lämna synpunkter

Utsläpp i siffror är ett svenskt utsläppsregister som ska underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp till miljön och bidra till att minska nedsmutsning av miljön.