Diffusa utsläpp

Utsläpp som kommer från en vara eller produkt, till exempel en dator eller en soffa, är svåra att mäta. Det är små utsläpp som sker under lång tid. Vi vet att de finns men inte hur stora utsläppen är eller när de sker.