Miljöinvesteringsregistret

Den 1 september 2014 avvecklades webbplatsen med Miljöinvesteringsregistret (MIR) där informationen om lokala investeringsprogram och klimatinvesteringsprogram samlats.