Data, databaser och sökregister

Här hittar du data och statistik från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket tillgängliggör miljödata som samlas in eller används för att fullgöra Naturvårdsverkets myndighetsuppgift. Data finns tillgängligt i olika format, i databaser eller register beroende på ämnesområde.