Tillgänglighet för Utsläpp i siffor

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Utsläpp i siffror. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Utsläpp i siffror uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 22 september 2020Sidansvarig: Evastina Grahn