Tillgänglighet för Svenska miljörapporteringsportalen

Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med Länsstyrelserna för utveckling och förvaltning av Svenska miljörapporteringsportalen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Svenska miljörapporteringsportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 22 september 2020Sidansvarig: Lars Jackalin