Tillgänglighet för Producentansvar

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Producentansvar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Producentansvar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 23 september 2020Sidansvarig: Jonna Nilimaa