Tillgänglighet för LONA

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av LONA, Lokala naturvårdssatsningen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten LONA uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2020Sidansvarig: Cathrine Lundin