Tillgänglighet för Avfallsregistret

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Avfallsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Avfallsregistret uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 14 maj 2021Sidansvarig: Kristina Oliviusson