Naturvårdsverkets miljöarbete

En viktig del av miljöarbetet är Sveriges miljömål. De har beslutats av Sveriges riksdag. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sidan senast uppdaterad: 27 februari 2017Sidansvarig: Emma Fryksmark