Naturvårdsverkets miljöarbete

Sveriges miljömål styr vårt miljöarbete. Miljömålen har beslutats av Sveriges riksdag. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sidan senast uppdaterad: 12 april 2021Sidansvarig: Emma Fryksmark