Buller från motorsportbanor

Beräkningsmodell. ISBN: 91-38-08223-3