Klimatförändringar och biologisk mångfald

Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.