Fågellivet vid Kävsjön

Lövö – Fornbolmen, Björnkullakärret, Stora Gungflyet. ISBN 91-620-9498-X.