Årsredovisning 2020

Naturvårdsverkets resultatrapport till regering och riksdag för verksamhetsåret 2020. ISBN 978-91-620-8872-9.