Instruktion lodjur - Instruktion för att fastställa antal föryngring (familjegrupper)

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8850-7.