Instruktion lodjur - Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8848-4.