Instruktion lodjur - Instruktion för fastställande av föryngring

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8847-7.