Faktablad lodjur - Särskiljning och gruppering i fält

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8845-3.