JÄRV: Instruktion för fastställande av föryngring

Inventeringsmetodik för stora rovdjur. ISBN 978-91-620-8828-6.