LODJUR: Användning av viltkamera för att inventera familjegrupper

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8827-9.