Med riskmedvetande i fokus

En studie av svenska skid- och snowboardåkare. ISBN 978-91-620-8825-5.