Rovdjursinventering – Björn

Björnstammen i Sverige är stabil. ISBN 978-91-620-8822-4.