Skötselplan för Åsnens nationalpark

Skötselplan. ISBN 978-91-620-8817-0.