Rovdjursinventering varg 2017/18

Vargstammen minskade med 14%.