Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård

Stor spridning av invasiva främmande arter i trädgården. ISBN 978-91-620-8803-3.