The Nagoya Protocol and the EU ABS Regulation

Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. ISBN 978-91-620-8800-2.