Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordning

Genetiska resurser spelar en allt större roll för att utveckla och producera livsmedel, kosmetika och läkemedel. Det kan handla om växtdelar, frön och bakterier. ISBN 978-91-620-8792-0.