Skötselplan för Björnlandets nationalpark

Björnlandets nationalpark bildades 1991. Nu har den utvidgats från 1130 till 2369 hektar.ISBN 978-91-620-8788-3.