Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8781-4