Hur ska vi värdera kulturella ekosystemtjänsters bidrag till livskvalitet?

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8780-7.