Ekosystemtjänster i MKB och samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut.ISBN 978-91-620-8779-1.