Värdering av ekosystemtjänster, VALUES 1

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8778-7.