Värdering av ekosystemtjänster i havsmiljö: kustnära rovfiskars ekosystemtjänster, VALUES 2

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8777-4.