Årsredovisning 2016

Naturvårdsverket redovisar verksamheten för 2016. ISBN 978-91-620-8774-6.