Nationell förvaltningsplan för björn, reviderad version

Förvaltningsplan för vilt, björn. ISBN 978-91-620-8761-6.