Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version

Förvaltningsplan för vilt, lodjur. 978-91-620-8760-9.