Nationell förvaltningsplan för järv, reviderad version

Förvaltningsplan för vilt, Järv. ISBN 978-91-620-8759-3.