Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version

Förvaltningsplan för vilt, varg. ISBN 978-91-620-8758-6.