Isolermaterial kan vara farligt avfall

Faktablad. ISBN 978-91-620-8757-9.