Rovdjursinventering Lodjur
Vintern 2014/2015

Resultaten från inventeringarna. ISBN 978-91-620-8737-1.