Synen på ekosystemtjänster - begreppet och värdering

Regeringsuppdrag att kommunicera värdet av ekosystemtjänster under åren 2014–2017. ISBN 978-91-620-8725-8