EMAS - Det ambitiösa miljöledningssystemet

Broschyr om EMAS. ISBN 978-91-620-8724-1.