EMAS kärnindikatorer för en effektiv uppföljning

Broschyr om EMAS. ISBN 978-91-620-8722-7.