ROVDJUR: Hantering av döda rovdjur

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8719-7.