ROVDJUR: Instruktion för insamling av biologiskt material för DNA-analys

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8717-3.