Björn: Övervakning i Skandinavien

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8710-4.