Rovdjur: Övervakning i Sverige, en översikt

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8709-8.