Rovdjur: Inventering i samebyarna

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8708-1.