Rovdjur: Allmänhetens medverkan i inventeringen

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8707-4.