Välkommen ut i naturen

Affisch i A3 format. Max 5ex. per beställning. ISBN 978-91-620-8700-5.